Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme www.fizibil.com internetsitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonraÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarakanılacaktır) ile /ULUTEK  TeknolojiGeliştirme Bölgesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Mh. Üniversite-1 Cd. No:933/Z019 Nilüfer Bursa adresinde (Tel: 224 442 87 77 ;E-posta: fizibilmuhendislik@gmail.com ) bulunan satıcıfirma FİZİBİL MÜHENDİSLİK YAZILIM BİLİŞİM İNŞAAT DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACATSANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamdadoldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının,satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiğisipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve MesafeliSözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamındatarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar vevaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarakilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI ALICI (Tüketici)’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi kozmetik vs ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

2.2. ÜRÜN, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

2.3. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.4. ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.5. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

2.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN’ü teslim etmeyebilir.

2.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her hülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

2.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

2.9. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep veşikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

MADDE 3. YAZILIM TARZI İNDİRİLEBİLİR ÜRÜNLER İLE İLGİLİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA)

ÖNEMLİ: İndirme, yükleme, kopyalama veya kullanmadan önce lütfen bu ürüne ilişkin aşağıdaki şartları ve koşulları dikkatlice okuyun. YAZILIMI İNDİREREK, YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK VEYA KULLANARAK, BU ŞARTLAR VE KOŞULLARI ONAYLADIĞINIZI İFADE ETMİŞ OLURSUNUZ.

Yazılım Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Mh. Üniversite-1 Cd. No:933/Z019 adresli FİZİBİL MÜHENDİSLİK YAZILIM BİLİŞİM İNŞAAT DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (buradan sonra “FİZİBİL” veya “SATICI” olarak anılacaktır) tarafından ve fiziksel veya tüzel bir kişi olan siz (buradan sonra “Siz” ya da “Son Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında yapılan bu Yazılım Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (buradan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) koşullarına göre, size bu Sözleşmenin 1. Maddesinde tanımlanan Yazılımı kullanım hakkı tanınır. Bu Sözleşmenin 1. Maddesinde tanımlanan Yazılım bir veri taşıyıcısında saklanabilir, elektronik posta üzerinden gönderilebilir, İnternet üzerinden yüklenebilir, SATICI’nın sunucularından yüklenebilir ya da aşağıda ifade edilen hüküm ve koşullara bağlı olarak diğer kaynaklardan elde edilebilir.

BU MADDE BİR SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ DEĞİL, SON KULLANICI HAKLARI İLE İLGİLİ BİR SÖZLEŞMEDİR. SATICI, ticari ambalajda bulunan Yazılım kopyası ile fiziksel ortamın ve Son Kullanıcının bu Sözleşme uyarınca oluşturmaya hak kazandığı diğer tüm kopyaların sahibi olarak kalır.


Yazılımı yüklerken, indirirken, kopyalarken veya kullanırken “Kabul Ediyorum” düğmesini tıklattığınız zaman, bu Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmedeki tüm şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız derhal “Kapat” düğmesini tıklatın; yükleme ya da indirme işlemini iptal edin veya Yazılım, yükleme ortamı, birlikte gelen belgeler ve satın alma makbuzunu yok edin ya da FİZİBİL’e veya Yazılımı edindiğiniz satış yerine iade edin.


YAZILIMI KULLANMANIZIN, BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZ, ANLADIĞINIZ VE HÜKÜMLERİNE VE KOŞULLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELDİĞİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.


1.        Yazılım. Bu Sözleşmede kullanıldığı haliyle “Yazılım” şu anlama gelir: (i) bilgisayar programı ve programın tüm bileşenleri; (ii) beraberinde bu Sözleşmenin sağlandığı disklerin, CD-ROM’ların, DVD’lerin, e-postaların ve tüm eklerin veya diğer medyanın tüm içeriklerinin yanı sıra bir veri taşıyıcısında, elektronik posta aracılığıyla veya İnternet üzerinden indirilen Yazılımın nesne kodu biçimi; (iii) ilgili tüm yazılı açıklayıcı malzeme ve Yazılımla ilgili olası diğer tüm belgeler, Yazılımla ilgili her türlü açıklama, teknik özellikleri, Yazılımın özellikleri veya işleyişi hakkındaki tüm açıklamalar, Yazılımın kullanıldığı çalışan ortama dair tüm açıklamalar, Yazılımın kullanımına veya kurulumuna ilişkin talimatlar veya Yazılımın nasıl kullanıldığı hakkında tüm açıklamalar (buradan sonra “Dokümantasyon” olarak anılır); (iv) bu Sözleşmenin 3. Maddesine uygun olarak SATICI tarafından sizin adınıza lisanslandırılan Yazılımın kopyaları, Yazılımdaki olası hatalar için yamalar, Yazılıma ekler, Yazılımın uzantıları, Yazılımın değiştirilmiş sürümleri ve (varsa) Yazılım bileşenlerinin güncellemeleri. Yazılım, yürütülebilir nesne kodu biçiminde özel olarak sağlanır.


2.        Kurulum. Bir veri taşıyıcısı ile sağlanan, elektronik posta ile gönderilen, İnternet üzerinden yüklenen, SATICI’nın sunucularından yüklenen veya diğer kaynaklardan edinilen Yazılımın kurulması gereklidir. Yazılımı, en az Belgelerde ifade edilen gereksinimlerle uyumlu olan, doğru şekilde yapılandırılmış bir bilgisayara kurmalısınız. Kurulum için kullanılacak yöntem Belgelerde açıklanmıştır. Yazılımı kurduğunuz bilgisayara Yazılımı olumsuz biçimde etkileyebilecek bilgisayar programları veya donanımlar yüklenmemelidir.


3.        Lisans. Bu Sözleşmenin hükümlerini kabul etmeniz, Lisans Ücretini son ödeme tarihine kadar ödemeniz ve burada belirtilen tüm hükümlere ve koşullara uymanız durumunda, SATICI size aşağıdaki hakları sağlayacaktır (“Lisans”):


(a) Kurulum ve kullanım. Yazılımı bir bilgisayarın sabit sürücüsüne veya veri depolama için benzer bir kalıcı ortama kurmak, Yazılımı bir bilgisayar sisteminin belleğine yüklemek ve depolamak ve Yazılımı uygulamak, depolamak ve görüntülemek için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir hakka sahip olursunuz.


(b) Lisans sayısı şartı. Yazılımı kullanma hakkı, Son Kullanıcı sayısıyla sınırlıdır. Bir Son Kullanıcı, bir bilgisayar sisteminde Yazılımın kurulumuna yönlendirilecektir. Aynı Lisansı aynı anda veya farklı zamanda birden fazla SİM/İTB sahip ofis bilgisayarında kullanamazsınız. Her İTB sahip büronun kendine ait Lisansının olması gerekmektedir. Hizmet alımı işi durumları hariç.


(c) Lisans Hükmü. Yazılımı kullanma hakkınız zamanla ve/veya donanım kilidi ile sınırlıdır.


(d) Lisansın Sonlandırılması. Lisans, tanınan sürenin sonunda veya donanım kilidinin kaybolması, hasar görmesi vb. durumlarda otomatik olarak sona erer. Bu Sözleşmenin herhangi bir şartına uymazsanız, SATICI bu tür durumlarda SATICI’nın başvurabileceği her türlü yetki veya hukuki çözüm saklı kalmak koşuluyla Sözleşmeden geri çekilme hakkına sahiptir. Lisansın iptal edilmesi durumunda, Yazılımı ve tüm yedek kopyalarını derhal silmeli, yok etmeli veya masrafları size ait olmak üzere donanım kilidini FİZİBİL’e ya da Yazılımı almış olduğunuz satış noktasına geri götürmeniz gerekir. Lisansın sonlandırılmasının ardından SATICI, SATICI’nın sunucularına veya üçüncü taraf sunucularına bağlantı gerektiren Yazılım işlevlerini kullanmak üzere Son Kullanıcıya tanınan izni iptal etme yetkisine de sahiptir.


4.        Son Kullanıcı haklarının kullanılması. Son Kullanıcı haklarını bizzat veya çalışanlarınız yoluyla kullanmalısınız. Yazılımı yalnızca amacı doğrultusunda; yeni yapı analizi veya riskli yapı tespit çalışmalarında kullanma hakkına sahipsiniz. Yazılımın ayarlarını veya kaynak kodunu manipüle ederek gerçeğe aykırı analiz sonucu bulmanız durumunda 3(d) Maddesi uygulanır.


5.        Hakların kısıtlanması. Yazılımı kopyalayamaz, dağıtamaz, bileşenlerine ayıramaz veya türetilmiş sürümlerini oluşturamazsınız. Yazılımı kullanırken aşağıdaki kısıtlamalara uymanız gerekmektedir:


(a) Arşivlenen yedek kopyanızın başka bir bilgisayara yüklenmemesi veya başka bir bilgisayarda kullanılmaması kaydıyla, arşiv amaçlı olarak kalıcı bir saklama ortamına Yazılımın bir kopyasını kaydedebilirsiniz. Oluşturacağınız diğer her türlü kopya, bu Sözleşmeyi ihlal eder.


(b) Bu Sözleşmede ifade edilen yolların dışında, Yazılımı kullanamaz, değiştiremez, çeviremez, çoğaltamaz ya da Yazılımı veya Yazılımın kopyalarını kullanım haklarını aktaramazsınız.


(c) Yazılımı satamaz, alt lisansını veremez, kiralayamaz, ödünç veremez veya ödünç alamaz ya da ticari hizmet sağlamak için kullanamazsınız.


(d) Bu kısıtlamanın yasalarla açık bir şekilde yasaklandığı durumlar haricinde, Yazılımda ters mühendislik uygulayamaz, geri derleme yapamaz, Yazılımın derlemesini açamaz ya da başka bir şekilde kaynak kodunu bulmaya çalışamazsınız.

(e) Yazılımı, yalnızca Yazılımı kullandığınız yerde geçerli olan yargı alanının, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili geçerli kısıtlamalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm geçerli yasalarıyla uyumlu bir yolla kullanacağınızı kabul etmiş olursunuz.


(f) Yazılımı ve işlevlerini, yalnızca diğer Son Kullanıcıların bu hizmetlere erişim olanaklarını sınırlamayacak şekilde kullanacağınızı kabul edersiniz. SATICI, hizmetlerin mümkün olan en çok sayıda Son Kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlamak üzere, Son Kullanıcılara ayrı ayrı sağlanan hizmetlerin kapsamını sınırlama hakkını saklı tutar. Hizmetlerin kapsamının sınırlanması aynı zamanda, Yazılım işlevlerinden herhangi birinin kullanılma olasılığının tamamen sonlandırılması ve SATICI’nın sunucularındaki ya da üçüncü şahıs sunucularındaki Yazılımın belirli bir işleviyle ilgili Verilerin ve bilgilerin silinmesi anlamına da gelir.


6.        Telif Hakkı. Yazılım ve mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Yazılımın tüm hakları FİZİBİL ve/veya onun adına lisans veren taraflara aittir. FİZİBİL ve/veya lisans veren taraflar uluslararası anlaşma hükümleri ve Yazılımın kullanıldığı ülkedeki ilgili tüm diğer ulusal yasalar tarafından korunur. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu FİZİBİL’e ve/veya onun adına lisans veren taraflara ait değerli ticari sırlardır ve gizli bilgilerdir. 5(a) Maddesi altında belirtilen durumlar dışında Yazılımı kopyalayamazsınız. Bu Sözleşme kapsamında oluşturma hakkınızın olduğu tüm kopyaların Yazılımda bulunan telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini içermesi gerekir. Bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek şekilde Yazılıma ters mühendislik uygulamanız, geri derleme yapmanız, Yazılımın derlemesini açmanız ya da başka bir şekilde kaynak kodunu bulmaya çalışmanız halinde, bu şekilde elde edilen her türlü bilginin ortaya çıktığı andan itibaren, SATICI’nın bu Sözleşmenin ihlaline dair haklarından bağımsız olarak, otomatik olarak ve geri alınamaz şekilde tamamen SATICI’ya devredilmiş ve SATICI’ya ait sayılacağını kabul etmiş olursunuz.


7.        Hakların saklı tutulması. SATICI, bu Sözleşmede Yazılımın Son Kullanıcısı olarak Size açıkça verilen hakların dışında, Yazılıma dair tüm haklarını saklı tutar.


8.        Çoklu dil sürümleri, çift ortamlı yazılım, çoklu kopyalar. Yazılımın birden fazla platformu veya dili desteklemesi durumunda veya Yazılımın birden fazla kopyasını edinmişseniz, Yazılımı yalnızca Lisansını aldığınız sayıda bilgisayar sistemi ve sürümü için kullanabilirsiniz.  Kullanmadığınız Yazılım sürümlerini veya kopyalarını satamaz, kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla veremez, alt lisansını veremez, ödünç veremez ya da aktaramazsınız.


9.        Sözleşmenin başlangıcı ve sonlandırılması. Bu Sözleşme, Sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğiniz andan itibaren geçerli olur. Yazılımı, tüm yedeklenmiş kopyalarını ve SATICI veya iş ortakları tarafından sağlanan tüm ilgili malzemeleri kalıcı olarak silerek, yok ederek ve masrafları size ait olmak üzere geri yollayarak, istediğiniz zaman bu Sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz. Bu Sözleşme ne biçimde sonlandırılmış olursa olsun, 6, 7, 10, 12, 19 ve 21. Maddelerin hükümleri süre sınırı olmaksızın geçerli kalır.


10.        SON KULLANICI BEYANLARI. SON KULLANICI OLARAK, YAZILIMIN HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ OLMAKSIZIN VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANDIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. ÜRETİCİ, ONUN ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ YA DA YAZILIMIN ÜÇÜNCÜ TARAF PATENTLERİNİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARINI VEYA DİĞER HAKLARINI İHLAL ETMEMESİ DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ BEYANDA BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEZ. ÜRETİCİ VEYA DİĞER BİR TARAF, YAZILIMIN İŞLEVLERİNİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI VEYA YAZILIMIN KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞI YA DA HATASIZ OLACAĞI GARANTİSİNİ VERMEZ. HEDEFLEDİĞİNİZ SONUÇLARA ERİŞMEK İÇİN YAZILIMIN SEÇİLMESİ VE YAZILIMIN YÜKLENMESİ, KULLANILMASI VE BUNUN SONUCUNDA ELDE EDİLEN SONUÇLARA DAİR HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUN VE RİSKİN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

11.        Başka yükümlülük kabul edilmez. Bu Sözleşme, burada özel olarak belirtilenlerin dışında SATICI ve onun adına lisans veren taraflar için hiçbir yükümlülük teşkil etmez.

12.        YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ÜRETİCİ, ÜRETİCİNIN ÇALIŞANLARI VEYA ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR HİÇBİR DURUMDA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN, İHMALDEN VEYA YÜKÜMLÜLÜK DOĞURAN BAŞKA BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KÂR, GELİR, SATIŞ VEYA VERİ KAYBINDAN YA DA YEDEK PARÇA VEYA SERVİS MASRAFLARINDAN, MALA GELEN HASARLARDAN, KİŞİSEL YARALANMADAN, TİCARİ BİLGİLERİN KAYBINDAN YA DA ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, EKONOMİK, TELAFİ GEREĞİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI HASARLARDAN ÖTÜRÜ, ÜRETİCİNIN VEYA ADINA LİSANS VEREN TARAFLARIN YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİN BU GİBİ ZARARLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNA DAİR HABERDAR EDİLMELERİ DURUMUNDA BİLE, SORUMLU TUTULAMAZLAR. BAZI ÜLKELERDE VE YARGI ALANLARINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİN REDDİNE DEĞİL ANCAK SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLDİĞİNDEN, ÜRETİCİ, ÜRETİCİNIN ÇALIŞANLARI VEYA ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ LİSANS İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETLE SINIRLANDIRILMIŞTIR.

13.        Bu Sözleşmede bulunan hiçbir hüküm, tüketici olarak kabul edilen bir tarafın yasal haklarına aykırı işlemesi durumunda, söz konusu yasal hakları engellemez.

14.        Teknik destek. FİZİBİL veya FİZİBİL tarafından yetkilendirilen üçüncü taraflar, teknik desteği herhangi bir garanti veya beyanat olmaksızın, kendi takdirlerine göre sağlarlar. Son Kullanıcının, teknik desteğin tedarik edilmesinden önce tüm mevcut verileri, yazılım ve program tesislerini yedeklemesi gerekir. FİZİBİL ve/veya FİZİBİL tarafından yetkilendirilen üçüncü taraflar, teknik destek tedariki nedeniyle veri, mal, yazılım veya donanım hasarı veya kaybı ya da gelir kaybından ötürü yükümlülük kabul etmezler.  FİZİBİL ve/veya FİZİBİL tarafından yetkilendirilen üçüncü taraflar, sorunun çözülmesinin teknik desteğin kapsamının dışında olduğuna hükmetme hakkını saklı tutarlar. FİZİBİL kendi takdirine bağlı olarak teknik destek tedarikini reddetme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

15.        Lisansın Aktarılması. Sözleşmedeki hükümlerle çelişmediği sürece, Yazılım bir bilgisayar sisteminden başka bir bilgisayar sistemine aktarılabilir. Bu Sözleşmenin hükümlerine aykırı olmadığı sürece, Son Kullanıcı yalnızca SATICI’nın onayı olması durumunda, (i) orijinal Son Kullanıcının Yazılımın hiçbir kopyasını elde tutmaması; (ii) hakların aktarılmasının doğrudan yapılması, yani orijinal Son Kullanıcıdan yeni Son Kullanıcıya aktarılması; (iii) yeni Son Kullanıcının bu Sözleşme hükümlerine göre sorumlu olduğu tüm hakları ve yükümlülükleri kabul etmesi; (iv) orijinal Son Kullanıcının 16. Maddede belirtilen şekilde Yazılımın gerçek olduğunu kanıtlamasını sağlayacak belgeleri yeni Son Kullanıcıya sağlaması koşullarına bağlı olarak, Lisansı ve bu Sözleşmeden doğan tüm hakları kalıcı olarak başka bir Son Kullanıcıya aktarma hakkına sahip olur.

16.        Yazılımın gerçek olduğunun doğrulanması.  Son Kullanıcı aşağıdaki yöntemlerden biri ile Yazılımı kullanma hakkına sahip olduğunu gösterebilir: (i) SATICI veya SATICI tarafından görevlendirilmiş bir üçüncü tarafın verdiği bir lisans sertifikası; (ii) daha önce düzenlenmişse, yazılı bir lisans sözleşmesi; (iii) Güncellemelerin etkinleştirilmesini sağlayan lisans ayrıntılarını (kullanıcı adı ve parola) içeren, SATICI’ya gönderilen bir e-postanın sunulması.

17.        Kamu kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için lisans verme. Yazılım Türkiye Cumhuriyeti dâhil olmak üzere devlet makamlarına, bu Sözleşmede açıklanan lisans hakları ve kısıtlamalar uyarınca sağlanır.

18.        İhracat ve yeniden ihracat kontrolü. Yazılım ve Yazılım bileşenleri hakkındaki bilgiler dâhil olmak üzere Yazılım, belgeler veya bileşenleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları, ilgili Bakanlıkların düzenlemeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer hükümetler tarafından çıkarılan son kullanıcı, son kullanım ve hedef kısıtlamaları dâhil olmak üzere, ilgili yasalar çerçevesinde çıkarılmalarından sorumlu hükümetler tarafından çıkarılan yasal düzenlemeler dâhilindeki ithalat ve ihracat kontrollerine tabidir. İlgili tüm ithalat ve ihracat düzenlemelerine kesin olarak uymayı kabul etmiş ve Yazılımın ihracatı, yeniden ihracatı, nakledilmesi veya ithalatı için gerekli olan tüm lisansları almaktan sorumlu olduğunuzu onaylamış sayılırsınız.

19.        Bildirimler. Tüm bildirimler, iade edilen Yazılım ve Belgeler şu adrese gönderilmelidir: FİZİBİL, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Mh. Üniversite-1 Cd. No:933/Z019 Nilüfer, Bursa, Türkiye Cumhuriyeti.

20.        Tabi olunan yasa. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve bu yasalara uygun şekilde yorumlanır.

21.        Genel hükümler. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmez ve bu hükümler bu belgede belirtilen koşullar doğrultusunda geçerli ve uygulanabilir kalırlar. Bu Sözleşmede, yalnızca SATICI’nın yetkili bir temsilcisi veya avukatlık yetkisine sahip, aynı ehliyetle hareket etmek için açık bir biçimde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından imzalanmak suretiyle, yazılı olarak değişiklik yapılabilir.

Bu Sözleşme, SATICI ve Sizin aranızdaki Yazılım için geçerli olan tüm Sözleşmeyi temsil eder ve Yazılıma ilişkin daha önceki tüm beyanları, görüşmeleri, yükümlülükleri, haberleşmeleri veya tanıtımları geçersiz kılar ve bunların yerine geçer.

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.